Avaldatud: 3 juuli, 2024

Riin Jõgi ja Aive Antson projekti tänuüritusel Maarjamäe lossis

Selle kevadega sai läbi Eesti Tsöliaakia Seltsi läbi ajaloo suurim projekt, mis keskendus seltsi tegevusvõimekuse arendamisele. Projekt kestis ligi poolteist aastat ja selle eelarve oli 17144.82, millest ETSi osalus on 1000.00. Projekti rahastaja oli Sihtasutus Avatud Eesti Fond (Aktiivsete Kodanike Fond).

Juhtimissüsteem ja uute vabatahtlike värbamine

Projekti käigus viidi läbi erinevaid tegevusi, et kaardistada olemasolevat olukorda ja sõnastada arenguettepanekuid. Partnerite ja kogukonna seas viidi läbi küsitlus, mis oli sisendiks uue arengukava koostamisele. Samuti viidi läbi intervjuud vabatahtlikega, et küsida nende rahulolu ja seltsi arengute kohta. Olulisemataks tegevusteks olid organisatsooni juhtimissüsteemi kirjeldamine ja uute vabatahtlike värbamine. Selle poolteiseaasta jooksul värvati seltsi tegevustesse kaheksa uut inimest – nii vabatahtlikke kui koolitajaid (projekti mõõdikuks oli 7). Täpsemalt loe meie projektist siit: https://tsoliaakia.ee/eesti-tsoliaakia-selts/raha-kasutamine/acf-projekt/

Lõpuseminar Maarjamäe lossis

18. juunil toimus Avatud Eesti Fondi eestvedamisel tänuüritus kõigile organisatsioonidele, kes projektis osalesid. Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam ütles sellel üritusel: „Äsja lõppenud projektide käigus on Eesti ühiskond saanud tugevamaks kaasavamaks ja ühtehoidvamaks. Soovin, et igal inimesel oleks rohkem võimalusi öelda sõna sekka otsustes, mis meid mõjutavad. Soovime elada ühiskonnas, kus väärtustatakse kõikide ühiskonnaliikmete omaalgatust. Siis on Eesti parim paik. Lootusrikkalt ja ootusrikkalt edasi“.

Täname kõiki partnereid ja seltsi liikmeid, kes projekti on panustanud – kas küsitlusele vastates või projekti tegevusi läbi viies!

Fotol: Aive Antson ja Riin Jõgi lõpuseminaril Maarjamäe lossis

Arhiiv