Avaldatud: 10 aprill, 2023

Eesti Tsöliaakia Seltsil on suur rõõm teatada, et saime rahastuse oma projekti taotlusele Aktiivsete Kodanike Fondist. Aktiivsete Kodanike Fondi haldavad Eesti Vabaühenduste Liit ja Avatud Eesti Fond. See taotlusvoor oli mõeldud Eesti vabaühenduste väikeprojektidele ning selle eesmärk oli vabakonna suurem võimekus ja jätkusuutlikkus. Kokku laekus õigeaegselt 62 taotlust ning rahastatakse 17 projekti.

Eesti Tsöliaakia Seltsi tegutsemisvõimekuse arendamine

Projekti nimi on „Eesti Tsöliaakia Seltsi tegutsemisvõimekuse arendamine“ ning eesmärk on, et Eesti Tsöliaakia Seltsi tegutsemisvõimekus ja jätkusuutlikkus on tugevdatud läbi süsteemse juhtimise.

Alameesmärgid on:

  1. Eesti Tsöliaakia Seltsi (ETS) juhtimissüsteem on kirjeldatud ja dokumenteeritud ning alustatud on selle rakendamist
  2. Eesti Tsöliaakia Seltsi juhtimine on läbi selgete rollide, tegevusjuhendite ja juhtimissüsteemi rakendamise efektiivsem ja läbipaistvam
  3. Eesti Tsöliaakia Seltsi tegevusse panustavad pühendunud vabatahtlikud, kellede tegevust toetab süsteemne juhtimine (sh vabatahtliku tegevuse raamistik).

Projekt algas 1. märtsil 2023 ja lõpeb aprillis 2024. Projekti eelarve on 17144.82 €, sellest 1000 € on seltsi omaosalus.

Uued vabatahtlikud on oodatud

Projekti peamisteks tegevusteks on hinnata olemasolevate vabatahtlike motivatsiooni ja mõõta nende õnneindeksit ning töötada välja juhtimissüsteem (sh juhatuse roll ning ülesanded ja valdkonnajuhtide tegevusjuhendid). Juba sügisel värvatakse seltsi erinevatesse valdkondadesse uued valdkonnajuhid ja vabatahtlikud. Seltsi partneriteks on Ditafoss OÜ ja Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ. Ditafoss OÜ-d esindab Lauri Luide, kes on meie väliseksperdiks vabatahtlike rahulolu mõõtmisel ja juhtimissüsteemi koostamisel. Lauri oli meie partneriks ka eelmisel aastal Arenguhüppe eelhüppe projekti ajal. Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonide esindaja on Kati Tikenberg, kes on seltsiga aastaid koostööd teinud – on olnud juhatuse koolitaja ja nõustaja ning osalenud kahel Arenguhüppe eelhüppe projektis partnerina.

Info projekti kohta

Täpsemat infot toetatud projektide kohta saab siit: https://acf.ee/toetatud-projektid/vii-taotlusvoorust-toetust-saanud-projektid

Projektis toimuma hakkavate tegevustega saate kursis olla siin: https://tsoliaakia.ee/eesti-tsoliaakia-selts/raha-kasutamine/acf-projekt/

Lisainfo projektijuhilt Aive Antsonilt: aive@tsoliaakia.ee

 

Arhiiv