Avaldatud: 24 september, 2018

Seltsi HoReCa töörühma eestvedamisel valmis juhendmaterjal haiglate toitlustajatele.

Materjal valmis Põhja-Eesti Regionaalhaigla tellimusel, kuid seda saavad oma töös kasutada nii HoReCa sektori kui haiglate ja lasteasutuste töötajad.

Haigla toitlustuse juhendmaterjal

Arhiiv