Avaldatud: 11 aprill, 2022

Uue põlvkonna pagarite-kondiitrite koolitamisest Tallinna Teeninduskoolis

On äärmiselt tähtis, et uus põlvkond pagar-kondiitreid oleksid kursis gluteenivabade küpsetiste valmistamise nõuetega. 2019. aastal valminud uues pagarite kutsestandardis tuuakse tegevusnäitajana ära, et pagar peab oskama valmistada mitmest erinevast jahust tainaid. Erinevate kutsekoolide õpetajate koostöös valminud täpsemad hindamiskriteeriumid toovad välja, et pagar kirjeldab gluteenivabade toodete valmistamist ja kvaliteeti mõjutavaid tegureid nimetades ristsaastumise ohud ning nende vältimise võimalused. Seega pagari eriala õppuritel on gluteenivaba küpsetamise teooria ja praktilised tunnid põhiõpingute sees ja sellega luuakse eeldused, et kõik selle eriala lõpetanud teavad gluteenivabade küpsetiste käitlemise nõudeid.

Tallinna Teeninduskoolis on kondiitri eriala õppijatel juba viiendat õppeaastat järjest valikõpinguna õppekavas Gluteenivabade küpsetiste aine. Õppijad läbivad samuti nii teoreetilise kui praktilise õppe.

Selleks õppeaastaks on gluteenivaba küpsetamise tunnid läbi ning ligi 100 õppurit on saanud ka iseseisva tööna kodus gluteenivaba küpsetamist proovida. Kui alguses kardeti, et kuidas jahud „käituvad“ või kuidas kodudes ristsaastumist välditakse, siis tegelikkuses oldi väga hoolikad puhtuse tagamisel ning leidlikud küpsetamisel. Õpetajaid üllatati nii lihapirukate, sefiiritortide, meekookide kui paljude teiste küpsetistega. Õppijad tõdesid, et gluteenivabad jahud pakuvad põnevaid katsetamisvõimalusi. Retseptide leidmine ei olnud õppijate sõnul raske, kuid gluteenivabade toorainete hankimiseks tuli sageli läbi käia mitu poodi ning tuli ette olukordi, kus ka teenindajad ei osanud gluteenivabade toodete leidmises ostjat aidata. Sellest hoolimata leidsid kõik õppijad gluteenivabad toorained üles ja küpsetasid maitsvaid tooteid. Iseseisva töö kaitsmised toimusid avatud tundidena, kuhu olid oodatud nii seltsi kui gluteenivabade toodete esindajad. Oribalt Tallinn tegi ka parimatele küpsetajatele kingitused.

Fotodel mõned gluteenivabad küpsetised ja avatud tund koos külalistega iseseisvate tööde kaitsmisest.
Fotod: Aive Antson

Arhiiv