Avaldatud: 2 mai, 2021

24.04.2021 toimus seltsi kevadine üldkoosolek. Piirangute tõttu pidime ka sel korral kohtuma kahjuks elektrooniliselt Zoomis. Oli suur rõõm näha kohal liikmeid, kellele läheb korda seltsi elu ja olu ning on soov tegemistega kursis olla.

Kinnitati 2020 majandusaastaaruanne ja revisjonkomisjoni auranne.

Tutvustati 2021-2023 arengukava mustandit, mille lõplik kinnitamine toimub juuni kuus elektrooniliselt. Ennem seda ootame vabatahtlikke veel andma arengukavale viimast lihvi.

Vaadati üle ja kinnitati 2021 eelarve koos tegevuskavaga, mis on seltsi 25. juubeliaastale kohaselt ambitsioonikas – valmis plaanitakse saada mitu infomaterjali, osaletakse perearstide- ja õdede konverentsidel eksponendina, viiakse ellu KÜSK arenguhüppe eelrpojekt ning kirjutatakse arenguhüppe projekt koolitussüsteemi loomiseks sügisel avatavasse taotlusvooru.

Lisaks anti ülevaateid tulevastest üritustest ning arenguplaanidest. Loodetavasti on koroonapiirangute lõppemisel võimalik korraldada liikmetele kauaoodatud suvelaager Saaremaal, suurejoonelised juubelipidustused Tartus, jõulupidu Palmse Mõisas.

Mai kuus korraldatakse virtuaalne Põhja- ja Baltimaade tsöliaakia seltside kohtumine ning septembri alguses näeb esmakordselt valgust juubeliaasta puhul erinevatele sihtgruppidele mõeldud virtuaalne tsöliaakiateemaline konverents.

Loodame, et sügisene infopäev-koosolek toimub juba reaalse kohtumisena!

Arhiiv