Avaldatud: 5 jaanuar, 2017

Sellel aastal on meil muudatus liikmemaksu tasumisel. Uus kord on selline:
leibkond 17 eurot
täiskasvanu 12 eurot
pensionär/ töövõimetuspensionär/üksi last kasvatav vanem 10 eurot.

Et saada üksikvanema soodustust, tuleb igal aastal esitada vabas vormis avaldus ning saata see digi- või skänneeritult allkirjaga  e-postile  info@tsoliaakia.ee või posti teel paberkandjal 79514 Rapla, Salu 11.  Kindlasti lisada avaldustele laste nimed ja sünniaastad.

Seltsi arveldusarve number on: EE142200001120243241

Palun tasuge liikmemaks hiljemalt 1. maiks, peale seda maksnutele ei laiene liikmesoodustused (tasuta osalemine seltsi üritustel, sponsorpakid jm).

Arhiiv