Avaldatud: 25 märts, 2014

Olete oodatud seltsi infopäevale ja üldkoosolekule 12. aprillil 2014 Eesti Puuetega Inimeste Koja I korruse saali Tallinnas, Toompuiestee 10 (http://www.epikoda.ee/).

Infopäev
10.30 – 11.00 Kogunemine ja registreerumine, kohv ja küpsised
11.00–11.30 Gluteenivaba pitsa esitlus-Are Laev, Terviseks OÜ “Pizzapoisid”
11.45 – 16.00 Eesti Tsöliaakia Seltsi üldkoosolek
Päevakorras: 
1. 2013. aasta majandusaasta aruanne-Aive Antson
2. Revisjonikomisjoni aruanne–Merle Gents
3. 2013. aasta majandusaastaaruande kinnitamine
4. Kokkuvõtte seltsi liikmete seas läbi viidud küsitlusest–Aive Antson
5. Kokkuvõte tsöliaakiaalasest küsitlusest 2010 – 2013–Aive Antson
6. Täiskasvanud haigetele toetuse taotlemine–Aive Antson
7. Gluteenivabade toodete valmistamise koolitused–Sirje Mäesalu
8.Seltsi liikmete küsimustele vastamine Norras toimunud Põhja-ja Baltimaade seltside kohtumise kohta–Aive Antson, Elina Poll
9. Gluteenivaba märgise taotlemine–Katre Keerd, Aive Antson, Elina Poll
10.Ülevaade koostööst gastroenteroloogidega ja neile infomaterjalide jagamisest–Signe Keerd
11. Ülemaailmse tsöliaakiapäeva tähistamisest 16.mail
12. Projektide kinnitamine aastaks 2014
13. Uue juhatuse valimine
14. Uute liikmete vastuvõtt ja soovijate või põhikirja järgi väljaarvamisele kuuluvate seltsi liikmete väljaarvamine liikmeskonnast
15. Üldküsimused
Küsimused esitada kirjalikult seltsi juhatusele 01. aprilliks.
16.00 – 17.00– kohvilaud seltsi liikmetele.
Kes ei saa tulla, palun täitke hääletamiseks volitus kellegi teise seltsi liikme nimele, keda usaldate. Volituse peavad kirjutama kõik täiskasvanud pereliikmed, kes on seltsi liikmed.
Igat tsöliaakiahaiget, kes on seltsi liige, ootab väike kingitus brändidelt Semper ja dr. Schär!
Üritusest osavõtuks on kindlasti vajalik eelregistreerimine, viimane päev selleks on 5. aprill 2014. Registreerimisel märkige, kas osalete õhtusel kohvilaual. Registreerimine info@tsoliaakia.ee või 55 637 011 (Kaja Schumann).
Kohtumiseni!

Arhiiv