Avaldatud: 1 märts, 2023

8. veebruaril käisid Soomes Mikkeli Tsöliaakia Seltsil külas Eesti Tsöliaakia Seltsi juhatuse liikmed Aive Antson ja Riina Allikas (kes ise elab püsivalt Soomes). Kohtumise eesmärgiks oli kogemuste vahetamine ning üksteise tegevustega kursis olemine ning uute ideede saamine tegevuse edendamiseks. Soome Mikkeli seltsi esindasid Kati Ukkonen (esimees ja finantsjuht), Birgit Davitsainen (sekretär), Pirkko Willberg (juhatuse liige).

Soomes on üks keskselts ning 30 kohalikku seltsi

Soomes on üks keskselts Keliakialiitto, mis asub Tamperes ja seal on palgalised töötajad. Lisaks on üle Soome 30 maakonna e kohalikku seltsi, kus tegutsetakse vabatahtlikkuse alusel. Mikkeli seltsis on 8 juhatuse liiget ning 350 liiget. Seltsi töös osaletakse samuti peredega. Üle Soome on seltsi liikme tasu ühele inimesele 28 €. Suuremaid üritusi (messe, koolitusi jm) organiseerib keskselts. Samuti annab Soome Tsöliaakia Selts välja oma liikmetele liikmekaarti, mis annab palju soodustusi nii gluteenivabade toodete ostmisel kui ka väljas toitumisel.

Erinevad üritused kohalikul tasandil

Mikkeli selts korraldab oma liikmetele erinevaid üritusi – nii kokkamise koolitusi kui liikumisega seotud päevi. Samuti korraldatakse messe, kus kohalikel tootjatel on võimalus oma tooteid esitleda ja müüa. Sellised messid on väga populaarsed. Mikkeli selts nõustab oma liikmeid telefoni teel, nö näost näkku nõustamisi ei tehta.

Toetused tsöliaakiaga inimestele

Alla 18-aastased tsöliaakiaga lapsed saavad Soomes riigilt igas kuus 70.00 täiendavate kulude katteks. Täiskasvanud tsöliaakiahaiged riigilt toetust ei saa.

Soomes valmis uuring, kus toodi välja, et aastas on tsöliaakiaga inimese toitumisega seotud kulud 700 € kallimad kui inimesel, kellel ei ole tsöliaakiat.

Soomes on ka riigi poolt ettenähtud toitumisterapeudi visiidid peale diagnoosi saamist.

Aitäh Mikkeli seltsile

Aitäh Katile, Birgitile ja Pirkkole, et nad leidsid aja kohtumiseks ning olid nõus oma kogemusest rääkima. Väljakutsed on tsöliaakiaga inimestel Eestis ja Soomes samad, kuid täna on Soomes elavad tsöliaakiaga inimesed eelisolukorras kasvõi selle poolest, et nad saavad tasuta toitumisterapeudi visiite.

Kohtumisest liikusid mõtted edasi juba järgmisteks külastusteks ja Eesti Tsöliaakia Seltsi ning Eestis tsöliaakiaga inimeste elu ja olu tutvustamiseks.

Arhiiv