Siia oleme kogunud kokku erinevad Eesti Vabariigis kehtivad seadused, mis puudutavad toitu ja selle valmistamist:

  • Toiduseadus: Käesolevas seaduses sätestatakse toidu käitlemise alused, käitleja enesekontroll ning riiklik järelevalve toidu ohutuse ja muudele nõuetele vastavuse tagamiseks.
    Alates 01.01.2018 kehtiv seadus