EL komisjoni rakendusmäärus

Rakendusmääruses käsitletakse tarbijatele esitatava teabe nõudeid gluteeni puudumise või vähendatud sisalduse kohta toidus: eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/

EL komisjoni määrus

Uus määrus ühtlustab tingimusi, millal võib toidu märgistusel, reklaamis või esitlemisel kasutada mõisteid "gluteenivaba" ja "väga madala gluteenisisaldusega": eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do