Eesti Tsöliaakia Selts

Üldinfo

Eesti Tsöliaakia Selts

Eesti Tsöliaakia Selts on omaalgatuslik mittetulundusühinguna tegutsev organisatsioon, mille peamiseks eesmärgiks on kõigi Eestis elavate tsöliaakiahaigete ühendamine ning nende aitamine oma haigusega paremaks hakkamasaamiseks.
Eesti Tsöliaakia Seltsi saavad vabatahtlikkuse alusel kuuluda nii füüsilised kui juriidilised isikud, et kaitsta seltsi liikmetena tsöliaakiahaigete ja neid hooldavate isikute huve.
Eesti Tsöliaakia Selts teeb koostööd analoogsete ühiskondlike organisatsioonidega Eesti Vabariigis ning teistes riikides.

Ajalugu

Eesti Tsöliaakia Selts tuli kokku 1996. a. märtsis tsöliaakiat põdevate laste vanemate ja Tartu Ülikooli Lastekliiniku lastearstide Külli Miti ja Oivi Uibo initsiatiivil. 23.märtsil 1996.a. kirjutasid esimesed tsöliaakiahaige lapsega pered avaldused sooviga astuda Tsöliaakia Seltsi liikmeteks.

Eesti Tsöliaakia Seltsi asutamiskoosolek toimus 14. veebruaril 1998.a. Tartus ning samal aastal registreeriti Eesti Tsöliaakia Selts mittetulundusühinguna.

1998. aasta suvel astus Eesti Tsöliaakia Selts oma katusorganisatsiooni - Eesti Puuetega Inimeste Koja - liikmeks. 2006. aastal astuti AOECS - i (Association of European Coeliac Societies - Euroopa Tsöliaakia Seltside keskorganisatsioon) liikmeks. Seltsi peamine rahastaja on Eesti Puuetega Inimeste Fond, erinevaid projekte on rahastanud ka Hasartmängumaksu Nõukogu ja Eesti Haigekassa.

Alates 2008. aasta aprillist kuuluvad seltsi juhatusse Riin Jõgi ja Aive Antson. Erinevad tegevused teostuvad projektidena, projekte juhivad projektijuhid. Üldkoosolekud toimuvad 2 - 3 korda aastas, ülevabariigiline infopäev igal aastal sügisel. Lisaks toimub seltsi liikmetele kevadel tervisepäev, suvel suvelaager ja detsembris Jõulupidu.

Praegu kuulub seltsi 176 liiget, neist 68 tsöliaakiahaiget.

Tegevussuunad

Eesti Tsöliaakia Seltsi põhiülesandeks on tsöliaakiahaigete elukvaliteedi parandamine.
Peamised tegevussuunad on järgmised:

Tsöliaakiahaigete huvide kaitsmine
Avalikkuse teavitamine tsöliaakiast
Koostöö meditsiinitöötajatega
Uute võimaluste otsimine gluteenivabade toodete hankimiseks
Tsöliaakia alase info s.h. kirjanduse levitamine
Koolituste korraldamine
Tsöliaakiahaigete seas ühtekuuluvustunde loomine
Koostöö teiste ühiskondlike organisatsioonidega

Teenused

- Patsiendiinfo "Mis haigus on tsöliaakia?" levitamine
- Tsöliaakiahaige Meelespea levitamine
- Lasteraamatu " Miina vanaema juures. Kui ei talu gluteeni. " levitamine
- Koolituste korraldamine
- Tsöliaakiaalase info levitamine

Rahastamine 

Eesti Tsöliaakia Seltsi rahastab projektide alusel Eesti Puuetega Inimeste Fond. 2017. aasta eraldiseks on 7491.00. Keskmiselt 7 % aastasest eelarvest moodustavad liikmemaksud. Raha kasutatakse projektide elluviimiseks ja halduskuludeks.