EESTI    ENGLISH    SUOMI    RUSSKI
ETS   ETS   ETS

Arengukava

ARENGUKAVA 2014 - 2016

1. Avalikkuse teavitamine tsöliaakiast
1.1.Tsöliaakia tutvustamine ajakirjanduses, raadios, televisioonis seoses tsöliaakiapäevaga ja lisaks vähemalt üks kord aastas
1.2. Seltsi kodulehe täiendamine internetis
1.3. Seltsi lehekülje täiendamine Facebook`is
1.4. Info levitamine seltsi ürituste kohta ajakirjanduses

2. Koostöö meditsiinitöötajatega
2.1. Loengud arstidelt – vähemalt aastas korra gastroenteroloogi, toitlustusspetsialisti ja vajadusel mõne muu erialaspetsialisti loengud
2.2. Seltsi kodulehel võimalus personaalselt arsti poole pöörduda
2.3. Tsöliaakiaalaste infomaterjalide uuendamine koostöös Eesti arstidega
2.4. Koostöö toitumisspetsialistidega
2.5. Koostöö gastroenteroloogide, perearstide, psühhiaatrite, endokrinoloogide, reumatoloogide, nahaarstide, allergoloogide, hambaarstide ja hematoloogidega
2.6. Vajadusel jagada infot meditsiiniasutustele tsöliaakiast

3. Gluteenivabade toodete sortimendi tagamine ja uuendamine
3.1. Koostöö jaekaubandusettevõtetega gluteenivabade toodete sortimendi tagamiseks
3.2. Koostöö gluteenivabade toiduainete importijatega
3.3. Koostöö kohalike gluteenivabade toiduainete tootjatega

4. Tsöliaakiaalase info uuendamine ja levitamine
4.1. Tsöliaakiahaige Meelespea koostamine ja levitamine
4.2 Lasteraamatu „Miina vanaema juures. Kui ei talu gluteeni“ levitamine
4.3. Info levitamine kodulehel ja Facebook´is
4.4.Tsöliaakiahaigete poolt info levitamine ühiskondlikes asutustes-nt. kauplused, toitlustusasutused
4.5. Infopäeva korraldamine
4.6. Gluteenivaba menüü võimaluste väljaselgitamine lennufirmade seas
4.7. Kaubandus- ja toitlustustöötajatele juhendmaterjali väljatöötamine

5. Tsöliaakiahaigete seas ühtekuuluvustunde hoidmine
5.1. Ühiste ürituste käigus probleemide teadvustamine, neile lahenduste otsimine ja üksteise toetamine
5.2. Suvelaagri korraldamine
5.3. Aastas korra spordiürituse korraldamine
5.4. Jõulupeo korraldamine

6. Koostöö teiste ühiskondlike organisatsioonidega
6.1. Koostöö Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Fondiga
6.2. Koostöö Sotsiaalministeeriumiga
6.3. Koostöö puuetega inimeste ja teiste organisatsioonidega Eestis
6.4. Koostöö teiste tsöliaakia seltsidega välismaal
6.5. Koostöö AOECS - ga (Euroopa Tsöliaakia Seltside katusorganisatsioon)
6.6. Osalemine nii puuetega inimestele mõeldud, kui kodanikualgatuse eesmärgile pühendatud erinevate foorumite, töögruppide, ümarlaudade, projektide jne. töös
6.7. Koostöö Eesti Hotellide ja Restoranide Liiduga

7. Koostöö restoranidega
7.1. Toitlustustöötajatele infomaterjali välja töötamine ja selle levitamine
7.2. Puhta tootmise põhimõtete tutvustamine

8. Välissuhetealane tegevus
8.1. Gluteenivaba märgise kasutusõiguse taotlemine ja märgise kasutusloa andmine Eesti tootjatele
8.2. Puhta tootmise põhimõtete väljatöötamine
8.3. Osalemine Põhja – ja Baltimaade tsöliaakia seltside kohtumistel
8.4. Koostöö AOECSga (Euroopa Tsöliaakia Seltside katusorganisatsioon)
8.5. Koostöö teiste Euroopa tsöliaakia seltside ja muude organisatsioonidega välismaal
 

ARENGUKAVA 2012 - 2014 

1. Avalikkuse teavitamine tsöliaakiast
1.1. Tsöliaakia tutvustamine ajakirjanduses, raadios, televisioonis
1.2. Seltsi koduleht internetis
1.3. Seltsi lehekülg Facebook`is

2. Koostöö meditsiinitöötajatega
2.1. Loengud arstidelt – vähemalt aastas korra gastroenteroloogi, toitlustusspetsialisti ja vajadusel mõne muu erialaspetsialisti loengud
2.2. Seltsi poolt koostatud diagnoosimise alase küsimustiku vastuste alusel saab selts andmeid oma töö paremaks korraldamiseks
2.3. Seltsi kodulehel võimalus personaalselt arsti poole pöörduda
2.4. Patsiendiinfo ja Meelespea levitamine gastroenteroloogidele, perearstidele, neuroloogidele, allergoloogidele, nahaarstidele, hambaarstidele ja hematoloogidele
2.5. Koostöö toitumisspetsialistidega

3. Olemasolevate gluteenivabade toodete sortimendi tagamine
3.1. Koostöö jaekaubandusettevõtetega gluteenivabade toodete sortimendi tagamiseks
3.2. Koostöösidemete loomine gluteenivabade toiduainete importijatega
3.3. Koostöösidemete loomine kohalike gluteenivabade toiduainete küpsetajatega

4. Tsöliaakia alase info s.h. kirjanduse levitamine
4.1. Patsiendiinfo "Mis haigus on tsöliaakia?" levitamine
4.2. Tsöliaakiahaige Meelespea levitamine
4.3 Lasteraamatu „Miina vanaema juures. Kui ei talu gluteeni“ levitamine
4.4. Info kodulehel ja Facebook´is
4.5. Tsöliaakiahaigete poolt info levitamine ühiskondlikes asutustes - nt. kauplused, toitlustusasutused
4.6. Infopäeva korraldamine
4.7. Mõistete tsöliaakia ja gluteenitalumatuse erinevuste väljaselgitamine ja nende levitamine kodulehel
4.8. Gluteenivaba menüü võimaluse väljaselgitamine lennufirmade seas
4.9. Kaubandus- ja toitlustustöötajatele juhendmaterjali väljatöötamine
4.10 Gluteenivaba märgise litsentsi väljaandmisega seonduva uurimine
4.11. Tsöliaakiahaige jaoks uus juhendmaterjali välja töötamine
4.12. Gluteenivabade toodete tootmise nõuetega seonduva uurimine

5. Koolituste korraldamine
5.1. Vähemalt korra aastas küpsetuskoolituse korraldamine
5.2. Erinevad koolitused infopäevade raames

6. Tsöliaakiahaigete seas ühtekuuluvustunde loomine
6.1. Ühiste ürituste käigus probleemide teadvustamine, neile lahenduste otsimine ja üksteise toetamine
6.2. Suvelaagri korraldamine
6.3. Aastas korra spordiürituse korraldamine
6.4. Jõulupeo korraldamine

7. Koostöö teiste ühiskondlike organisatsioonidega
7.1. Koostöö Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Fondiga
7.2. Koostöö Sotsiaalministeeriumiga
7.3. Koostöö puuetega inimeste ja teiste organisatsioonidega Eestis
7.4. Koostöö teiste Tsöliaakia Seltsidega välismaal
7.5. Koostöö AOECS - ga (Euroopa Tsöliaakia Seltside katusorganisatsioon)
7.6. Valmisolek osalemiseks nii puuetega inimestele mõeldud kui kodanikualgatuse eesmärgile pühendatud erinevate foorumite, töögruppide, ümarlaudade, projektide jne. töös

8. Tsöliaakiahaigete huvide kaitsmine
8.1. Seltsil lasub vastutus jälgida ühiskonnas toimuvaid protsesse tsöliaakia seisukohalt ning aktiivselt neisse sekkuda
8.2. Tsöliaakia Selts on tsöliaakiahaigete esindusorganisatsioon Eestis, seoses sellega ta esindab tsöliaakiahaigeid ning kaitseb nende huvisid

9. Koostöö restoranidega
9.1. Toitlustustöötajatele infomaterjali välja töötamine ja selle levitamine